Prezentare

Odată ce soarele își arată primele raze semnalând începutul unei noi zile, începe neîntârziat viața în această comună situată în partea sud-estică a județului Satu Mare, comuna Hodod. Pe străzile comunei apar, rând pe rând, vacile care, călcând domol, se îndreaptă spre pășune, curțile gospodăriilor frumos amenajate sunt animate de sătenii sârguincioși pentru a-și îndeplini îndatoririle gospodărești înainte de a ieși la munca câmpului. Este, probabil, o rutină zilnică în Hodod încă din anul 1210, an care marchează primele atestări documentare ale comunei, în a cărei administrație se află azi, încă trei localități, anume Lelei, Nadișul Hododului și Giurtelecu Hododului.

Legenda spune că denumirea târgului provine dintr-un nume propriu – Hada – des utilizat în perioada domniei regelui Árpád. Cert este însă faptul că istoria sa se leagă strâns de familia Jakcs, în a căror posesie se află până în 1584, an în care moare ultimul descendent al familiei. Ținutul trece apoi în posesia baronului Francisc Wesselényi. Familia își construiește aici două reședințe: palatul Wesselényi, în stil baroc târziu și conacul Dégenfeld (numit astfel după ultimul său proprietar), în stil eclectic. Cele două reședințe somptuoase care au supraviețuit ravagiilor timpului stau mărturie a trecutului „nobiliar” al localității. În umbra copacilor ce îi înconjoară, cele două locuințe nobiliare par să-și doarmă somnul de vecie, însă, odată cu sosirea verii, ele se trezesc brusc la viață, animați de jovialitatea copiilor care se adună aici pentru a participa la diferitele tabere găzduite de conacul Dégenfeld. Se organizează aici tabere de toate felurile: culturale, folclorice, religioase.

Pomenind de religie, este important de știut că ea este nu doar obiectul unei tabere organizate anual, ci, ocupă un loc principal în viața comunității. Inițial comunitate catolică, după reformare, comuna Hodod a trecut și ea la noua religie, la cultul reformat. Clădirea bisericii, înălțată în secolul al XIV-lea, a rămas azi, din păcate, doar simbolul vieții spirituale, căci, datorită alunecărilor de teren, este imposibil de reabilitat. Comunitatea reformată din Hodod însă, cu forțe unite și o credință puternică, a amenajat într-o clădire anexă a conacului Dégenfeld, un spațiu demn pentru slăvirea lui Dumnezeu în rit reformat.


Proiect realizat cu contribuţia Uniunii Europene prin PNDR.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.